Opintokirjoitelman laatimisesta

Tässä materiaalissa käsitellään lyhyesti opintokirjoitelman laatimisen peruslähtökohtia. Materiaali on tarkoitettu erityisesti Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden käyttöön (tuotettu alun perin KAJO -opintoja varten).

Tekijät: 

Materiaalia on viimeksi päivitetty: 16.2.2023

Lyhyt osoite tähän materiaaliin: https://opinkirj.edu.oulu.fi/