Opintokirjoitelman laatimisesta

Tässä materiaalissa käsitellään lyhyesti opintokirjoitelman laatimisen peruslähtökohtia. Materiaali on tarkoitettu erityisesti Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoiden käyttöön (tuotettu alun perin KAJO -opintoja varten). Materiaalissa on seuraavat pää- ja alaotsikot (ks. vasemmalla oleva rakenne):

Tekijät

Lyhyt osoite tähän materiaaliin: https://opinkirj.edu.oulu.fi/

Materiaalia on viimeksi päivitetty 25.01.2024