Kansilehti kirjoitelman tiedot

Jokaiseen opintokirjoitelmaan (oli se sitten harjoitustyö, seminaarialustus, kurssisuoritus tai mikä hyvänsä – jopa omat muistiinpanot) tulee laittaa näkyviin ainakin seuraavat tiedot:

Kirjoituksen pääotsikko, mikä kirjoitelma, kuka kirjoittanut, milloin kirjoitettu (viimeksi muokattu), kenelle tarkoitettu, mikä kurssi tai opintojen osa.

Nämä on syytä laittaa tekstiin heti kirjoitustyön alettua. Lyhyimmissä kirjoitelmissa nämä tiedot laitetaan ensimmäisen sivun yläreunaan. Laajemmissa töissä on erityinen kansisivu, jolla ei ole muuta tekstiä kuin nämä tiedot.

Mahdollinen kansisivu (nimiölehti) muotoillaan seuraavasti: Kirjoitelman otsikko (lyhyt, ytimekäs ja sisältöä kuvaileva) sijoitetaan suunnilleen keskelle sivua. Sivun oikeaan alareunaan kirjoitetaan päällekkäin rivivälillä 1 seuraavat tiedot:

yliopisto, tiedekunta ja laitos, mikä työ on kyseessä (kurssi tms.), aika ja kirjoittaja.

Lisäksi tarvittaessa voi merkitä mahdollisen erityisryhmän ja erikseen otsikoituna opettajan sekä opponentin. Alla on esimerkki:

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

411004A Kasvatus- ja sivistysteoria -kurssin essee

08.10.2023

Vieno Opiskelija (opiskelijanumero)

Oma opiskeluryhmä

Opettaja: Kaino Opettaja

Opponentti: Usko Oppivainen