Lähdeluettelo

Kaikki kirjoitelmassa käytetyt (todella käytetyt: ne on luettu ja niihin viitataan tekstissä) lähteet merkitään kirjoitelman loppuun lähdeluetteloon, joka on tapana otsikoida Lähteet.

Lähteet täytyy merkitä luetteloon aakkosjärjestykseen, jotta tietty tekstissä viitattu lähde olisi mahdollisimman helppo löytää. Jokaisesta lähteestä merkitään lähdeluetteloon sellaiset tiedot, että niiden avulla lukijan on mahdollisimman helppo itse löytää kyseinen lähde. Tiedot esitetään tietyssä johdonmukaisessa järjestyksessä. Tämä järjestys on helppo ymmärtää kun muistaa, että kyseessä on keskusteluun osallistuminen ja keskustelupuheenvuoroihin viittaaminen. Lähdeluettelon jokainen kohde vastaa kysymyksiin "kuka, milloin, mitä (puheenvuoro), missä (/ mistä löytyy)?". 

Jokaisesta lähteestä merkitään lähdeluetteloon ainakin seuraavat tiedot:

Katso alla oleva, 29.9.2020 tehty APA6-viitteidenhallintaa koskeva video ja sitä havainnollistavat PDF-tiedostot esimerkkeinä suomenkielisestä lähdeluettelosta

Videomateriaalin  lähdeviite:

Voit suurentaa videotallenteen klikkaamalla avatun videon oikeassa alakulmassa olevaa Change video settings -hammasratasta ja sen jälkeen klikkaamalla avautuvassa listassa EXTERNAL PLAYER -painiketta