Sivun asetukset ja tekstikappaleet

Työt laaditaan tietokoneella ja teksti muotoillaan seuraavien ohjeiden mukaisesti (myös siinä tapauksessa, että työtä ei tulosteta paperille vaan lähetetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa). Kirjasimena (fontti) käytetään 12 pisteen Times New Romania (tai vastaavaa yleistä tulostusfonttia). Rivivälinä kappaleissa on 1,5. Tekstikappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä (joka voi olla yksi enter-näppäimen painallus tai mieluummin kappaleen muotoilussa asetettu automaattinen väli kappaleiden välillä).

Muista, että teksti koostuu lauseista ja virkkeistä, jotka erotetaan toisistaan välimerkeillä(*). Virkkeen lopussa on piste tms. Virke ilmaisee yhden ajatuksen. Kiinteästi toisiinsa liittyvät ajatukset (virkkeet) kootaan kappaleeksi, jollaisessa täytyy olla siis vähintään kaksi tai kolme virkettä. Kappale ei saisi mielellään olla yli puolen sivun pituinen, eli noin kolmesta viiteen kappaletta sivulle.

Sivun marginaalit asetetaan siten, että sekä oikeassa ja vasemmassa että ylä- ja alareunassa on 2,5 cm marginaali. HUOMAA, että lisäksi ei saa asettaa mitään siennyksiä tekstikappaleille. Näin aseteltuna yhdelle tekstisivulle tulee n. 250 sanaa. Jos tehtävän vaadittu laajuus on 10 sivua, tarkoittaa se näin n. 2000-2500 sanaa, eli sivumäärää ei pidä yrittää lisätä näitä ohjeita väljemmillä muotoiluilla.

Sivujen yläreunaan lisätään sivunumerot. Mahdollista kansilehteä ja liitteitä ei numeroida. Sivunumeroiden täytyy täsmätä sisällysluettelon kanssa (käytä Wordin automaattista toimintoa). Yleensä sivun yksi numeroa ei laiteta näkyviin. Tutkielmatyyppisessä laajemmassa työssa sivunumerointi tulisi aloittaa ensimmäiseltä tekstisivulta.

(Ohjeita tietokoneen tekstinkäsittelyohjelman käytöstä, mm sivunumerointiin oppaassa Opintokirjoitelman käsittely tekstinkäsittelyohjelmalla.)

*) Oman mainintansa ansaitsee ajatusviiva -välimerkki, jota käytetään virkkeen sisällä. Virkkeen sisäisiä väliviivoja on suomen kielessä käytössä kaksi, jotka on syytä erottaa:

  • tavuviiva eli miinusmerkki on lyhyt: -
  • tavallinen ajatusviiva ("en dash") on vähän pitempi: –
  • (pitkää ajatusviivaa ("em dash") ei suomenkielessä juuri käytetä: –—)

Ajatusviivaa käytetään välilyöntien kanssa erottamaan ajatuksellisia painotuksia toisistaan – esimerkiksi tällainen pieni välihuomautus – yhdessä virkkeessä.

Ilman välilyöntejä sitä käytetään kaikkien numeroalueiden tai tasavertaisten sanaparien väleissä, esim. 23–57 tai sisäinen–ulkoinen.

Ajatusviivan voi tuottaa monella tavalla. Tällä sivulla: https://www.computerhope.com/issues/ch001084.htm on kerrottu useita käteviä tapoja. Niiden lisäksi voi käyttää myös Windows käyttöjärjestelmän Merkistö -sovellusta kirjoittamalla sovelluksen hakukenttään "en dash", klikkaamalla Valitse ja Kopioi ja liittämällä merkki sitten tekstiin.