Sivun asetukset ja tekstikappaleet

Työ laaditaan tietokoneella ja teksti muotoillaan seuraavien ohjeiden mukaisesti (myös siinä tapauksessa, että työtä ei tulosteta paperille vaan lähetetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa). Kirjasimena (fontti) käytetään 12 pisteen Times New Romania (tai vastaavaa yleistä tulostusfonttia). Rivivälinä tekstikappaleissa on 1,5. Tekstikappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä (joka voi olla yksi enter-näppäimen painallus, tai mieluummin kappaleen muotoilussa asetettu automaattinen väli kappaleiden välillä, esim. 12 pt).

Muista, että teksti koostuu lauseista ja virkkeistä, jotka erotetaan toisistaan välimerkeillä(*). Virkkeen lopussa on piste tms. Virke ilmaisee yhden ajatuksen. Kiinteästi toisiinsa liittyvät ajatukset (virkkeet) kootaan tekstikappaleeksi, jossa täytyy olla vähintään kolme virkettä. Tekstikappale ei mielellään saisi olla yli puolen sivun pituinen, eli sivulle pitäisi mahtua kolmesta viiteen tekstiappaletta.

Sivun marginaalit asetetaan siten, että sekä oikeassa ja vasemmassa että  ylä- ja alareunassa on 2,5 cm marginaali. HUOMAA, että tekstikappaleille ei saa asettaa mitään ylimääräisiä siennyksiä (paitsi APA-tyylin mukaisen pitkän suoran lainauksen kohdalla). Näin aseteltuna yhdelle tekstisivulle tulee n. 250 sanaa. Jos tehtävän vaadittu laajuus on 10 sivua, tarkoittaa se yhteensä noin n. 2000–2500 sanaa. Sivumäärää ei pidä yrittää lisätä näitä ohjeita väljemmillä muotoiluilla.

Sivujen yläreunaan lisätään sivunumerot. Mahdollista kansilehteä ja liitteitä ei numeroida. Sivunumeroiden täytyy täsmätä sisällysluettelon kanssa (käytä Wordin automaattista toimintoa). Yleensä ensimmäisen tekstisivun numeroa ei laiteta näkyviin. Tutkielmatyyppisessä laajemmassa työssa sivunumerointi tulisi aloittaa ensimmäiseltä tekstisivulta.

(Ohjeita tietokoneen tekstinkäsittelyohjelman käytöstä, mm sivunumerointiin oppaassa Opintokirjoitelman käsittely tekstinkäsittelyohjelmalla.)

(*) Oman mainintansa ansaitsee ajatusviiva välimerkki, jota käytetään virkkeen sisällä. Virkkeen sisäisiä väliviivoja on suomen kielessä käytössä kaksi, jotka on syytä erottaa:

(**) Tavallista ajatusviivaa käytetään välilyöntien kanssa erottamaan ajatuksellisia painotuksia toisistaan – esimerkiksi tällainen pieni välihuomautus – yhdessä virkkeessä. Tavallista ajatusviivaa ilman välilyöntejä käytetään kaikkien numeroalueiden tai tasavertaisten sanaparien väleissä, esim. 23–57 tai sisäinen–ulkoinen.

Ajatusviivan voi tuottaa monella tavalla. Sivulla https://www.computerhope.com/issues/ch001084.htm on kerrottu useita käteviä tapoja. Niiden lisäksi voi käyttää myös Windows käyttöjärjestelmän Merkistö -sovellusta kirjoittamalla sovelluksen hakukenttään "en dash", klikkaamalla Valitse ja Kopioi ja liittämällä merkki sitten tekstiin.