Sisällysluettelo

Sisällysluettelo kannattaa tehdä vasta kun haluaa tulostaa tai lähettää työn luettavaksi, sisällystä voi kirjoittaessa tarkastella Wordin jäsennysnäkymän tai Näytä -> Asiakirjan rakenneruutu -toiminnon avulla tai OpenOfficen Navigatorilla.

Sisällysluettelo luodaan seuraavasti:

  1. Napsauta sitä asiakirjan kohtaa, johon haluat lisätä sisällysluettelon.
  2. Valitse Lisää-valikosta Viite ja valitse Hakemisto ja luettelot.
  3. Valitse Sisällysluettelo-välilehti.
  4. Muuta tarvittaessa asetuksia ja klikkaa OK

Kun muokkaat asiakirjaa, niin sisällysluettelo ei muutu automaattisesti heti, mutta sen pitäisi päivittyä, kun asiakirjan tulostaa, tai sen saa päivitettyä viemällä kursorin sisällysluetteloon ja painamalla näppäintä F9.

Voit tiivistää sisällysluettelon valitsemalla sen kokonaan ja sitten Muotoile -> Kappale -> Välistys = 0.