Otsake ja väliotsikot

Kaikille kirjoitelmille kannattaa antaa kuvaava otsake (nimi), joka kertoo ensisijaisesti työn sisällöstä (esim. "Pedagoginen paradoksi opettajan työssä"), ja vain jos tieto ei mistään muualta näy, niin työn tyypistä (esim. "Kurssin X essee"). Otsakkeen / nimen tulisi mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi tiivistää kirjoitelman keskeinen sisältö tai aihe.

Vähintään keskilaajat esseet ja tutkielmat on syytä jäsentää väliotsikoiden avulla. Karkeasti jaoteltuna alle 10 sivuisissa kirjoitelmissa tulisi olla n 3-5 saman tasoista väliotsikkoa ja sitä laajemmissa voi käyttää kahta otsikkotasoa. Vasta yli 30 sivuisissa yleensä voi tarvita kolme tai useampia otsikkotasoja.Väliotsikot kannattaa numeroida. (Tämänkin voi tehdä autommaatisesti tekstinkäsittelyohjelmassa.) Otsikointi voi siis olla monitasoinen, eli kirjoitus jakautuu päälukuihin ja nämä taas alalukuihin - vastaavasti käytetään ylemmän tason ja alemman tason otsikoita. Ensimmäisen pääluvun numero on 1 ja sen alaluvut ovat 1.1, 1.2 jne. Jos otsikon alla on alaotsikoita, niitä täytyy olla useampia kuin yksi. Otsikot erotetaan edellä olevasta tekstistä vähintään kahdella tyhjällä rivillä ja seuraavasta yhdellä. Ainakin laajemmissa töissä uusi pääluku (ylimmän tason otsikko) aloitetaan uudelta sivulta. Mikäli pääluku aloitetaan samalta sivulta, tulee jättää enemmän tyhjää otsikon ja edellisen kappaleen väliin (3 riviä). Lähdeluettelon otsikkoa Lähteet (tms.) ei numeroida.

Otsikoista kannataa tehdä työn alkuun sisällysluettelo. Kunkin otsikon tiivistää otsikon alla olevan luvun sisältö, joten sisällysluettelo on kätevä tiivistelmä koko työstä. Otsikoinnin tulee vastata käsiteltyjä asioita eli työn ongelmanasettelua. Jokainen luku yleensä kannataa yrittää kirjoittaa suunnilleen yhtä laajaksi. Jokaisen luvun täytyy sitältää useita kappaleita. Laajemmissa tutkielmissa on syytä olla myös alussa ja lopussa johdanto ja yhteenveto/pohdinta -tyyppiset luvut, jotka voivat olla vähän lyhyemmät.

Käytä otsikoiden muotoilemiseen tekstinkäsittelyohjelman otsikkotyylejä. niin ne erottuvat ja voit tehdä niistä automaattiseti päivittyvän sisällysluettelon. Lisäksi kannattaa opetella hyödyntämään ainakin Word -ohjelmasta löytyvää jäsennystoimintoa.