Yleistä – kirjoitelmien sisällöstä

Opintosuorituksena kirjoitelman täytyy toteuttaa kaksi tehtävä:

Työmäärä näkyy osittain kirjoitelman laajuutena ja kirjoitelmille yleensä asetetaan tietty laajuusvaatimus. Laajuus ei kuitenkaan ole olennaisin kysymys, vaan tärkeämpää on kirjoituksen sisältö, josta oppimisen tai saavutetun osaamisen voi päätellä. Kirjoitelman sisällössä täytyy tuoda esille kurssilla opittuja asioita. Näitä asioita on osattava käsitellä ja myös valita, mitkä ovat tärkeitä kohtia. Pelkkä asioiden poimiminen materiaaleista ja toistaminen kirjoitelmassa ei vielä kerro osaamisesta, vaan asiat on osattava muotoilla omakohtaisesti ja niihin on osattava ottaa kantaa.

Kirjoitelman tekstin tulisi aina olla helppolukuista, ymmärrettävää ja täsmällistä. Vältä luetteloiden ja epämääräisten vihjausten käyttöä. Muotoile sanottavasi selkeiksi lauseiksi. Kaikki harvinaiset termit ja vierasperäiset sanat on syytä selittää lyhyesti. Suurin osan kirjoitelmien sisällöstä sekä tutkimuksena että oppimisen osoittamisena koostuu käsitteiden määrittelemisestä – sen tekemisestä lukijalle mahdollisimman selväksi, mitä tarkoitat ja haluat sanoa! Muista tarkistaa myös kielioppi ja oikeinkirjoitus. Kielelliset virheet ja epätäsmällisyydet saattavat haitata ymmärtämistä ja joka tapauksessa ne haittaavat lukemista ja antavat huolimattoman (ja oppimattoman) vaikutelman.