Yleistä - kirjoitelmien sisällöstä

Opintosuorituksena kirjoitelman täytyy toteuttaa kaksi tehtävä:

  • Kirjoitelman tekijän tulee oppia ja saavuttaa kurssin osaamistavoitteet
  • Opettajan täytyy voida arvioida osaanmistavoitteiden saavuttamista (sekä kurssiin käytettyä työmäärää).

Työmäärä näkyy osittain kirjoitelman laajuutena ja kirjoitelmille yleensä asetetaan tietty laajuusvaatimus. Laajuus ei kuitenkaan ole olennaisin kysymys, vaan tärkeämpää on kirjoituksen sisältö, josta oppiminen tai osaaminen täytyy päätellä. Kirjoitelman sisällössä täytyy tuoda esille kurssilla opittavia asioita. Näitä asioita on osattava käsitellä ja myös valita, mitkä ovat tärkeitä kohtia. Pelkkä asioiden poimiminen materiaaleista ja toistaminen kirjoitelmassa ei vielä kerro osaamisesta, vaan asiat on osattava muotoilla omakohtaisesti ja niihin on osattava ottaa kantaa.

Kirjoitelman tekstin tulisi aina olla helppolukuista, ymmärrettävää ja täsmällistä. Välttäkää luetteloiden ja epämääräisten vihjausten käyttöä. Muotoilkaa sanottavanne selkeiksi lauseiksi. Kaikki harvinaiset termit ja vierasperäiset sanat on syytä selittää. Suurin osan kirjoitelmien sisällöstä sekä tutkimuksena että oppimisen osoittamisena koostuu käsitteiden määrittelemisestä - sen tekemisestä lukijalle mahdollisimman selväksi, mitä tarkoitat ja haluat sanoa! Muista tarkistaa myös kielioppi ja oikeinkirjoitus. Kielelliset virheet ja epätäsmällisyydet saattavat haitata ymmärtämistä ja joka tapauksessa ne haittaavat lukemista ja antavat huolimattoman (ja oppimattoman) vaikutelman.